Rzetelne rozliczenie czasu pracy

W prywatnych firmach, które zatrudniają księgowego, najczęściej do jego obowiązków należą spawy księgowe, kadrowe i płacowe. W biurach rachunkowych, zatrudniani są pracownicy kadrowi, którzy odpowiadają za wszelkie sprawy pracownicze, czyli również naliczają im wy nagrodzenia na podstawie dostarczonej listy obecności, lub ewidencji czasu pracy. 

Jak rozliczyć czas prawy kierowcy? 

rzetelne rozliczanie czasu pracy kierowcówPod względem prowadzenia księgowości i kadr, firmy transportowe są dość specyficznymi podmiotami. Główną różnicą pomiędzy zwykłą firmą handlową, a transportową jest to, iż w tej drugiej kierowcy nie mają stałego czasu pracy. W zależności od trasy jaką muszą pokonać, ich praca może trwać kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, albo nawet kilka dni. W takim przypadku muszą być zastosowane odpowiednie systemy kontroli, które dostarczą pracodawcy informacje na temat rzeczywistego czasu spędzonego w pracy. Rzetelne rozliczanie czasu pracy kierowców jest możliwe na podstawie specjalistycznych urządzeń do monitorowania pracy silnika, które są zamontowane w pojazdach. Ponadto kierowca zdaje raport z wykonanego zadania, czy też posiada faktury na paliwo, które zakupił w trakcie trasy. Czas pracy obejmuje każdą godzinę od momentu rozpoczęcia do zakończenia wykonywania wszelkich czynności na rzecz pracodawcy. Dokładny wykaz tychże czynności powinien być dokładnie opisany w umowie zawartej z pracownikiem. W rozliczaniu czasu pracy, należy uwzględnić stały harmonogram, czyli osiem godzin dziennie, pod warunkiem, że taki występuje. Bywa, że w niektórych firmach transportowych kierowcy mają równoważony system godzinny, czyli na przykład jednego dnia pracują dwanaście godzin, a drugie dzień mają wolny. Do wynagrodzenia kierowców wlicza się także ustawowo należne przerwy w określonej ilości minut lub godzin oraz przysługujące urlopy pracownicze. 

Z rozliczaniem czasu pracy kierowców może być problem z tego względu, że większość wyliczeń trzeba robić ręcznie, szczególnie jeżeli system pracy nie jest stały. Na podstawie przepracowanych godzin, księgowa lub kadrowa nalicza wynagrodzenie zgodne z ustaloną stawką godzinową. Z uwagi na specyfikę pracy, firmy transportowe często mają swoje własne księgowe, które na bieżąco zajmują się rozliczaniem godzin pracy.

Top