Metoda przewiertu horyzontalnego

Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie metod umożliwia obecnie wykonywanie podziemnych rurociągów oraz innych linii przesyłowych bez konieczności wykonywania pracochłonnych wykopów i naruszania istniejącej na powierzchni struktury. Umożliwia to stosowana coraz szerzej technika przewiertów horyzontalnych.

Bezwykopowe układanie rurociągów i kabli w gruncie

przewiert sterowanyWbudowywanie w grunt różnorodnych linii przesyłowych metodą jaka jest przewiert sterowany zwany również horyzontalnym lub hdd to najbardziej ekonomiczny sposób. Podstawowym powodem takiego stwierdzenia jest brak potrzeby naruszania powierzchni gruntu jak to mam miejsce w przypadku inwazyjnych wykopów. Po ułożeniu linii przesyłowych nie ponosi się kosztów związanych z uszkodzeniem ciągów komunikacyjnych lub innej infrastruktury. Z wykorzystaniem przewiertów sterowanych można układać linie wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne i inne. Przewiert horyzontalny wiąże się z użyciem radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej pozwalającej na kontrolę głębokości przewiertu oraz utrzymania właściwego kąta natarcia głowicy wiercącej. Etapem rozpoczynającym prace nad przewiertem jest wykonanie wiercenia pilotażowego wyznaczającego zgodną z projektem trajektorię rurociągu lub wiązki okablowania. Kolejny krok to zwiększanie średnicy przewiertu w celu dopasowania do średnicy rur. Często jest to proces wieloetapowy kończący się przy ostatnim rozwiercaniu podczepieniem rur do rozwiertaka za pomocą krętlika i wprowadzeniem ich do gruntu.

Technologia przewiertów sterowanych umożliwia budowę długich linii przesyłowych przekraczających 250 metrów. Są to również przewierty o dużych maksymalnych średnicach. Bardzo ważnym elementem wykonywania przewiertów jest płuczka bentonitowa zapewniająca sprawny przebieg prac.

Top