Jak rozładowywać materiały sypkie?

Jak rozładowywać materiały sypkie?

Podczas rozładowywania czy też transportu materiałów sypkich bardzo łatwo może dojść do ich utraty. Dlatego tez tak ważne jest, aby odpowiednio podejść do tgeo zadania. Właśnie z tego względu już jakiś czas temu opracowano specjalny system rozładunku tego typu produktów.

Na czym polega rozładunek Big-Bag?

rozładunek big-bag maszynąRozładowywanie materiałów o znacznej sypkości może być bardzo wymagające. Wszystko dlatego że podczas rozładunku bardzo łatwo może dojść do utraty takich właśnie surowców. Dlatego też obecnie, aby przeładować tego typu surowce, wykorzystywany jest rozładunek big-bag maszyną. System ten oparty jest o użycie specjalnego sprzętu, opakowań, ale także i narzędzie, które sprawiają, że proces rozładunku jest znacznie prostszy. Zazwyczaj do utraty cennych surowców dochodzi, gdy zostanie rozdarte pakowanie, w którym sa one przewożone. Dlatego też do przenoszenia materiałów sypkich wykorzystuje się specjalne roboty przemysłowe. Mają one tak zakończony chwytak, aby w czasie chwytania worka czy też kontenera nie mogło dojść do jego uszkodzenia. Co więcej, bardzo często tego typu  opakowania są zabezpieczone specjalnym rusztowaniem i ramie danego robota chwyta właśnie za nie, a nie bezpośrednio za worek. Ma to na celu dodatkowo ograniczyć sytuację, w której w czasie przenoszenia danego worka czy innego opakowania, dojdzie do jego uszkodzenia i rozsypania danego surowca czy też materiału. Oprócz specjalnych robotów do przewożenia worków Big – Bag, istnieją także inne maszyny, które służą ich opróżnianiu. Dlatego też tego typu opakowania bardzo często posiadają specjalne otwory, których celem jest umożliwienie odessania zawartości danego pojemnika. W ten sposób można mieć większą gwarancję, że nie dojdzie do utraty cennych surowców, które w tego typu pojemnikach sa transportowane. Wszystko to sprawia, że obecnie rozładunek tego typu jest najbardziej popularny, w różnych branżach gospodarki. Dzięki niemu można ograniczyć ewentualne straty w transportowanych surowcach.

W obecnych czasach bardzo często producenci surowców sypkich starają się ograniczyć ich utratę w czasie transportu. W tym celu opracowano cały system transportowy, oparty o użycie specjalnych maszyn i innych narzędzi. Dzięki temu, można mieć większa gwarancję, że nie dojdzie do przypadkowego rozsypania się danych surowców.