Jak pozbyć się odpadów?

W czerwcu odczuliśmy z żoną dość mocno izolację, mieliśmy serdecznie dosyć pandemicznej rzeczywistości. Zauważyłem jednak, że moi sąsiedzi z klatki wychodzą gdzieś co weekend. Wybadałem sprawę i okazało się, że mają własny ogródek działkowy.

Niebezpieczne znalezisko

pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznychChociaż nigdy nie lubiłem pracy w ziemi, to tak pozazdrościłem sąsiadom tych weekendowych wypadów, że namówiłem moją małżonkę na kupno działki na własność. Udało mi się przekonać ją argumentem, że w przyszłości będziemy zabierać na nią nasze dzieci. Niestety, kupiona przez nas działka okazała się dość kłopotliwa. W czasie pierwszych prac, odkopałem kilka kawałków azbestu! Poprzedni właściciel, zamiast zutylizować niebezpieczne materiały, zakopał je na działce. Musiałem znaleźć firmę, która posiada pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. W Polsce obowiązuje bowiem prawo regulujące wywóz niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Firma musi mieć pozwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski. Każdy, kto przewozi, lub składuje niebezpieczne odpady bez stosownego pozwolenia, zostanie ukarany grzywną lub nawet pozbawieniem wolności. Firma, która chce ubiegać się o takie pozwolenie, musi mieć odpowiednio przygotowane pojazdy, oznakowane specjalnym symbolem oraz o określonej pojemności. Ostatecznie wybrałem firmę oferującą kompleksowe usługi transportu, a także składowania oraz przetwarzania niebezpiecznych odpadów. Chciałem mieć pewność, że wywieziony z mojej działki azbest, trafi we właściwe miejsce, specjalnie przygotowane do składowania tego rodzaju odpadów.

Wiele firm, żeby zaoszczędzić, wywozi odpady na nielegalne składowiska, gdzie dochodzi do skażenia środowiska. Dlatego wybrałem firmę, posiadającą wszystkie zezwolenia, która będzie przechowywać odpady w specjalnych pojemnikach, aż do utylizacji.

Top